Uvod u Usenet (Croatian Edition)

Uvod u Usenet (Croatian Edition)

Fenomen news grupa ima svoja pravila koja u biti otkrivaju status pojedinih ?lanova zajednice, kroz njihovo dobro (ili nikakvo) po?tivanje standarda ulju?enog pona?anja. Usenet je svakako prete?a dana?njih dru?tvenih mre?a, gdje se mogu vidjeti pojedini evolucijski elementi kolaborativnih projekta. Knjiga koja je pred vama je poku?aj prikupljanja klju?nih dokumenata, trenutaka i predstavljanje napora jedne velike zajednice koja je stvorila neprolazne vrijednosti kroz prolazne tekstove. Tako se kalio hrvatski Usenet… Biblioteka Noebi.us http://www.noebius.com

List Price: $ 15.95

Price: $ 15.95